การสัมมนา เชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการเปิดการสัมมนา เชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ตามแผนการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี ๒๕๕๖ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง ๗ อำเภอ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๗๒ คน เข้าร่วมสัมมนาฯ

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال