เกษตรจังหวัดมุกดาหารประชุมคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด

นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร โดย นายสินสมุทร โนนมี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา-เกษตรกร เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร และคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال