ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับ นายปรีชา เชาว์ตระกูล เกษตรจังหวัดชัยภูมิ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ ในการทัศนศึกษาดูงาน การบริหารจัดการสำนักงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال