คณะติดตามนิเทศงาน สสข.๔ ขอนแก่น ติดตามนิเทศงาน จ.มุกดาหาร

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ คณะติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรจากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น นำโดยนายวิจิตร รินทระ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ได้ออกติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอี


Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال