เกษตรจังหวัดมุกดาหารประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจำเดือน

นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ เพื่อชี้แจงข้อราชการและติดตามการดาเนินงานต่างๆของสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال