การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕

นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ ตามแผนการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี ๒๕๕๕ โดยมี นายชัยรัตน์ สุทธิธรรม นายอำเภอคำชะอี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง ๗ อำเภอ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๗๖ คน ณ สำนักงานเกษตรอาเภอคำชะอี อาเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال