ผอ.เขต ๔ จ.ขอนแก่น ออกคัดเลือกสานักงานเกษตรจังหวัดดีเด่นระดับเขต

  นายนำชัย พรหมมีชัย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการประกวดตัดสินสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น ระดับเขต ปี ๒๕๕๕ ร่วมตัดสินและให้คะแนนเพื่อคัดเลือกสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่นระดับเขต เพื่อเป็นตัวแทนเข้าประกวดสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่นระดับประเทศ โดยมี นายบุญยืน คำหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำจังหวัดมุกดาหาร ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال