เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ประชุมเกษตรอำเภอประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕

นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมเกษตรอำเภอประจาเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยมีหัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่าย เกษตรอำเภอทั้ง ๗ อำเภอ และเจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่ นายชื่น คำมุงคุณ เกษตรอำเภอดงหลวง ซึ่งเข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال