จังหวัดมุกดาหาร จัดประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๕

นายสินสมุทร โนนมี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สานักงานเกษตร-จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสินวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ร่วมตัดสินวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ในพื้นที่อาเภอหนองสูง อาเภอคาชะอี อาเภอเมืองมุกดาหาร อาเภอนิคมคาสร้อย อาเภอดอนตาล อาเภอหว้านใหญ่ และอาเภอดงหลวง ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕


Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال