รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตร ปี ๒๕๕๕


นายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตร ปี ๒๕๕๕ หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตร-หมู่บ้าน (อกม.)” วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมริเวอร์ซิตี้ อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายบุญยืน คาหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้กล่าวต้อนรับ
และนายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้กล่าวรายงานการฝึกอบรม
Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال