รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร

นายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมการดาเนินงานของหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้านภู บ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางการดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕


Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال