การส่งเสริมพืชเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร


          นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร บรรยายพิเศษเรื่อง “การส่งเสริมการปลูก
พืชเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหาร” ให้กับคณะผู้นำท้องถิ่นจากจังหวัดชัยภูมิ ที่มาศึกษาดูงานด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยการนำของนายจิโรจ ศรีถาพร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย(งานรัฐสัมพันธ์-มวลชนสัมพันธ์ระดับท้องถิ่น) บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน)
ณ ห้องประชุมแม่น้ำมูล โรงแรมซิตี้ ริเวอร์ จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๘-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕
Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال