อธีบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดงานมหกรรมสินค้าเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๕ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๓ - ๙ เมษายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ (หนองนาบึง) เทศบาลเมือง-มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายบุญยืน คำหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต้อนรับ และนายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการจัดแสดงสินค้าเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดมุกดาหารจากทั่วประเทศ และเพื่อสร้างเครือข่ายให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้พบปะแลกเปลี่ยนและเพิ่มช่องทางในการตลาดอย่างกว้างขวางและทั่วถึง เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال