อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรมอบนโยบายที่มุกดาหาร

นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบนโยบายและแนวทางการ ดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมสำนักงาน เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร “บ้านเป้า” อำเภอหนองสูง จังหวัด มุกดาหาร ทั้งนี้ นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหารพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด มุกดาหารร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال