เกษตรจังหวัดมุกดาหารร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอหนองสูง

            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอหนองสูง เพื่อชี้แจงโครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจของสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมทั้งให้แนวทางการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้มั่นคงแก่เกษตรกร เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕

นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร


ธมกร ไชยบุบผา  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว   

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال