ประชุมคณะทำงานการจัดงานมหกรรมสินค้าเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

            เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการจัดงานมหกรรมสินค้าเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๓-๙ เมษายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณถนนวิวิธสุรการข้างศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร และบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมีผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหาร และเครือข่ายมาร่วมแสดงสินค้ากว่า ๒๐๐ บูธ พร้อมกิจกรรมการแสดงต่างๆมากมาย ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.
ธมกร ไชยบุบผา กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว   

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال