ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เพื่อชี้แจงโครงการสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร โดยมี หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอทั้ง ๗ อำเภอ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ธมกร ไชยบุบผา กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว   

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال