ประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหาร และการจัดงานกีฬาจตุรภาคี (๔+๑) ซึ่งจังหวัดมุกดาหารเป็นเจ้าภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
ธมกร ไชยบุบผา กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว     

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال