ผู้ตรวจราชการกระทรวงออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรอำเภอนิคมคำสร้อย

            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร และนายจักรินทร์ คล่องแคล่ว เกษตรอำเภอนิคมคำสร้อยและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกตำบลต้อนรับนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะออกตรวจเยี่ยมแปลงปลูกปาล์มน้ำมันของนายคำนึง เสียงล้ำ เกษตรกร หมู่ 2 ตำบลนิคมคำสร้อยอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้ นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ได้แนะนำการคุมโคนต้นด้วยเศษวัชพืช เช่น ฟางข้าว การให้ปุ๋ยและให้น้ำ ในฤดูแล้งเพื่อเปรียบเทียบในต้นข้างเคียง และทดลองจำนวน 5 ต้น และเยี่ยมชมกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนสานตะกร้าพลาสติกบ้านม่วงไข่ ตำบลนิคมคำสร้อย และวิสาหกิจชุมชนไข่เค็มพอกเสริมไอโอดีนบ้านด่านมน อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
    นายชัยวัฒน์ แสนโสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال