คณะติดตามนิเทศงานโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ติดตามงานโครงการฯ จังหวัดมุกดาหาร

            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับคณะติดตามนิเทศงานโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ๒ ท่าน คือ นายทนง พรประดับเกียรติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานสินค้า จากกรมส่งเสริมการเกษตร และนายโสพิศ ปัญญาบุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ จากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

โครงการปุ๋ยลดต้นทุนการผลิต
โครงการปุ๋ยลดต้นทุนการผลิต
โครงการปุ๋ยลดต้นทุนการผลิต
โครงการปุ๋ยลดต้นทุนการผลิต

ธมกร ไชยบุบผา กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว   

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال