การประชุมคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๕๕

            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เพื่อทบทวนการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุกระดับ และเพื่อเป็นการพบปะกันระหว่างเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ประธาน
การประชุมคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัดมุกดาหาร
การประชุมคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัดมุกดาหาร
การประชุมคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัดมุกดาหาร
การประชุมคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัดมุกดาหาร
การประชุมคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัดมุกดาหาร

ธมกร ไชยบุบผา กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว     

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال