ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับจังหวัด 1/55

สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครเกษตรในการปฏิบัติงาน สนับสนุนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้อง ประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีคณะกรรการอาสาสมัครเกษตรระดับจังหวัด และ เจ้าหน้าที่จากหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๙ ราย โดยมี นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้


Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال