ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/55

         นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เพื่อรับฟังรายงานความเคลื่อนไหวการจัดงานมหกรรมสินค้าเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓-๙ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา และเพื่อหารือการจัดตั้งกองทุนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหาร โดยมีคณะกรรมการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال