เกษตรจังหวัดประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมสินค้าเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๕๕

            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมสินค้าเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๕๕ โดยมีผู้เข้าร่ามประชุมเป็นคณะกรรมการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร (ประธาน)
การประชุมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
เตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๕๕
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

ธมกร ไชยบุบผา กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว   

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال