เกษตรจังหวัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พืชเศรษฐกิจที่ควรส่งเสริมในเขตจังหวัดมุกดาหาร และแนวทางการประกอบอาชีพทางการเกษตรอื่นๆ โดยมีนักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร บรรยายให้ความรู้
การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
บรรยายให้ความรู้

ธมกร ไชยบุบผา กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว   

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال