มุกดาหารจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 2/2555

            จังหวัดมุกดาหาร จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ปี ๒๕๕๕ มีนายธงชัย ลืออดุลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนระดับจังหวัด อำเภอ แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนพี่น้องเกษตรกรมาร่วมงานและรับบริการ ประมาณ ๕๐๐ คน ทั้งนี้ นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ได้กำกับดูแลการจัดงานฯในส่วนที่เกี่ยวข้อง จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนบ้านคำป่าหลายสรรพวิทย์ ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

นายธงชัย ลืออดุลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานเปิดงาน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงาน
นายธงชัย ลืออดุลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ลั่นฆ้องเปิดงาน
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ
นายธงชัย ลืออดุลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554 กรณีพิเศษ
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบรถจักรยาน
พี่น้องเกษตรกรเข้ารับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เข้าเยี่ยมชมคลินิกยางพารา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ตัดผมให้นักเรียนที่มารับบริการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด เข้าชมการสาธิตเตาแก๊สชีวมวลแกลบ

ธมกร ไชยบุบผา กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว           

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال