เกษตรจังหวัดร่วมกับ ธ.ก.ส. มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554 กรณีพิเศษ

            สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ปี ๒๕๕๔ กรณีพิเศษ จำนวนเงิน ๑๑๕,๖๒๘,๑๔๖ บาท เกษตรกร ๑๔,๐๕๕ ราย ณ หอประชุมโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554  กรณีพิเศษ
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554  กรณีพิเศษ
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554  กรณีพิเศษ
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554  กรณีพิเศษ
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554  กรณีพิเศษ
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554  กรณีพิเศษ
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554  กรณีพิเศษ

ธมกร ไชยบุบผา กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว      

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال