เกษตรจังหวัดตรวจเยี่ยมสวนปาล์มน้ำมัน

            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตรวจเยี่ยมสวนปาล์มน้ำมันของนายสวัสดิ์ เสียงล้ำ ณ ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ การลดต้นทุนการผลิตและช่องทางการตลาด พร้อมทั้งเน้นย้ำว่าปาล์มน้ำมันจะเป็นพืชพลังงานทดแทนที่สำคัญในอนาคตและจะเป็นที่ต้องการของตลาด เกษตรกรควรให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้น

นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร (เสื้อน้ำเงิน)
คณะเจ้าหน้าที่ออกตรวจเยี่ยมสวนปาล์มน้ำมัน
ปาล์มน้ำมัน
ปาล์มน้ำมัน

ธมกร ไชยบุบผา กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว   

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال