เกษตรจังหวัดเยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย

            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ออกติดตามเยี่ยมเยียนกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำไข่เค็มพอกเสริมไอโอดีนด่านมน และกลุ่มสานตระกร้าพลาสติกม่วงไข่ พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางเพิ่มช่องทางการตลาด การผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่ต้องการของตลาด ณ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

เกษตรจังหวัดออกเยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนทำไข่เค็มพอกเสริมไอโอดีนด่านมน
เกษตรจังหวัดออกเยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนทำไข่เค็มพอกเสริมไอโอดีนด่านมน
ไข่เค็มพอกเสริมไอโอดีน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานตระกร้าพลาสติกม่วงไข่
เกษตรจังหวัดตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานตระกร้าพลาสติกม่วงไข่
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานตระกร้าพลาสติกม่วงไข่

ธมกร ไชยบุบผา กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว     

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال