เกษตรจังหวัดมุกดาหารพร้อมคณะออกพบปะเกษตรกรอำเภอหนองสูง

            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายสุรทิน พิจารณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ออกพบปะเกษตรกรผู้นำ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อชี้แจงโครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ และแนะนำแนวทางสร้างอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร เพื่อเกษตรกรจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ณ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะออกพบปะเกษตรกร
นายสุรทิน พิจารย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ออกพบปะเกษตรกร อำเภอหนองสูง
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร แนำนำแนวทางสร้างอาชีพเสริม
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ให้คำแนะนำการสร้างอาชีพเสริม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ธมกร ไชยบุบผา กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว   

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال