ประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕

            สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดการประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตามแผนปกติระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๕ โดยบูรณาการร่วมกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายบุญยืน คำหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

การประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรฯ ครั้งที่ 1/2555
การประชุมคณะกรรมการ
นายบุญยืน คำหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธาน

ธมกร ไชยบุบผา กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว  

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال