เกษตรจังหวัดจัดฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร

            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการจัดฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรให้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) พร้อมทั้งชี้แจงโครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๕ ชนิด ของสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเป็นตัวแทนของเกษตรกรในชุมชนประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวฯ ให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารได้รับทราบข้อมูล ณ ศาลาเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอี เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร  ประธานเปิดการฝึกอบรม
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร

ธมกร ไชยบุบผา กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว   

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال