เกษตรจังหวัดร่วมประชุมเตรียมการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕

            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร และนายจิรพงษ์ แก้วมณี นายอำเภอเมืองมุกดาหาร ร่วมประชุมหารือเตรียมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตามแผนปกติระดับจังหวัด ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พร้อมทั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนของตำบลคำป่าหลาย และตรวจสถานที่จัดงานโครงการฯ ในคราวเดียวกัน เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร (ขวาสุด) ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
คณะกรรมการเตรียมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรฯ
คณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร (ขวา)

ธมกร ไชยบุบผา กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว   

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال