เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน

            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอนิคมคำสร้อย เพื่อชี้แจงโครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจของสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร และให้ผู้ใหญ่บ้านสำรวจพื้นที่และความต้องการปลูกพืชเศรษฐกิจของเกษตรกร ได้แก่ ยางพารา, มะขามเปรี้ยวฝักโต, มะม่วงงามเมืองย่า, ไผ่เลี้ยง+ไผ่กิมซุง และปาล์มน้ำมัน พร้อมมอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ให้สำรวจเกษตรกรผู้ต้องการปลูกพืชเศรษฐกิจฯ
มอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สนง.เกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย
มอบนโยบาย สนง.เกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย

ธมกร ไชยบุบผา กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال