อบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร

            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ระดับอำเภอ โดยมี นายบรรจง ร่วมสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีเกษตรตำบลจาก 7 อำเภอ จำนวน 42 คน เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ในระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2555

เจ้าหน้าที่อำเภอลงทะเบียน
นายบรรจง ร่วมสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต กล่าวรายงาน
นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ประธานกล่าวเปิดการอบรม
นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
การอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร
เจ้าหน้าที่อำเภอเข้ารับการอบรม

ธมกร ไชยบุบผา กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว     

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال