ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนธันวาคม 2554

            นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนธันวาคม 2554 และเป็นตัวแทนมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำอำเภอดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2554 ได้แก่ เกษตรอำเภอดีเด่น เกษตรตำบลดีเด่น เคหกิจเกษตรดีเด่น และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดีเด่น เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ประธาน
การประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน
เกษตรอำเภอดีเด่น
เกษตรตำบลดีเด่น
เคหกิจเกษตรดีเด่น
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดีเด่น

นายธมกร ไชยบุบผา กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว     

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال