งานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดมุกดาหาร ปี 2555

            จังหวัดมุกดาหารจัดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดมุกดาหาร ปี 2555 โดยมีนายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งจังหวัดมุกดาหารได้จัดขึ้นเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัด ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย หรือผู้ดอยโอกาสทางสังคม ในงานนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ได้กำกับดูแลการจัดนิทรรศการ จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

งานกาชาดประจำปีจังหวัดมุกดาหาร ปี 2555
งานกาชาดประจำปีจังหวัดมุกดาหาร ปี 2555
นิทรรศการ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
ป้ายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ธมกร ไชยบุบผา กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว   

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال