สื่อมวลชนเข้าร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์การจัดการอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ระดับอำเภอ

            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร นำคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์การจัดการอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ระดับอำเภอ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในระดับอำเภอถ่ายทอดความรู้แก่แกนนำเกษตรกร อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และเกษตรกรทั่วไป เพื่อให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของการใช้ปุ๋ยตามหลักวิชาการ ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555

นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร (เสื้อน้ำตาล)
สื่อมวลชนร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร
นายบรรจง ร่วมสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต กล่าวรายงาน

ธมกร ไชยบุบผา กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว   

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال