การแข่งขันกีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์หน่วยงานราชการจังหวัดมุกดาหาร

            นายธนัญ  โกศัลวัฒน์  เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์หน่วยงานราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร

นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร (เสื้อดำ)
การแข่งขันกีฬา 

ธมกร ไชยบุบผา  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال