บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

            นายวิโรจ ศรีถาพร ผู้แทนบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (โครงการพระราชดำริฯ) จำนวน 60,000 บาท โดยมี ร.ต.ท.สดใส โภคทรัพย์ ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยฯ บ้านศรีถาวรพนา ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหารและคณะเจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال