โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 1/2555

            จังหวัดมุกดาหาร จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ปี 2554 โดยมี ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนพี่น้องเกษตรกรมาร่วมงานและรับบริการ ประมาณ 800 คน ทั้งนี้ นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ได้กำกับดูแลการจัดงานฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านเหล่า ตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ ประธานในพิธี (กลาง)
พรศิลป์ พันธ์วงศ์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว              

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال