หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ติดตามงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

            นายวัลลภ อุ่นจิตรพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการฯ ติดตามและแนะนำการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย บ้านศรีถาวรพนา ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554

นายวัลลภ อุ่นจิตรพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (เสื้อขาว)

แปลงผักภายในโรงเรียน
แปลงผัก
แปลงผักพรศิลป์ พันธ์วงศ์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว        

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال