การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW) ครั้งที่ 2/2555

            สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW) ครั้งที่ 2/2555 ขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร โดย นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนาฯ และมีเจ้าหน้าที่จังหวัดและอำเภอเข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวน 68 คน


ธมกร ไชยบุบผา กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال