เกษตรจังหวัดเปิดประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเกษตร

            นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เปิดประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเกษตรและกรอบความคิดในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วง ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูล ร่วมกับกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร (ขวามือ)พรศิลป์ พันธ์วงศ์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว   

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال