หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ออกติดตามการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก

            นายวัลลภ อุ่นจิตรพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ออกติดตามเร่งรัด แก้ไขปัญหา การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก เพื่อเป็นข้อมูลรองรับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ โครงการรับจำนำข้าว ให้ทันกาลในทุกอำเภอ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 3 ตุลาคม 2554

นายวัลลภ อุ่นจิตรพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว  

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال