การประชุมทำความเข้าใจนโยบางเร่งด่วนของรัฐบาล

            นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ โครงการับจำนำข้าว ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จังหวัดมุกดาหาร ทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ เพื่อได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล จังหวัดมุกดาหาร

นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว  

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال