เกษตรจังหวัดมุกดาหารออกติดตามเยี่ยมเยียนโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

            นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ไปติดตามเยี่ยมเยียนโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน/กิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้อง และแนะนำ แก้ไข ปัญหาอุปสรรค ให้ลุล่วง เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554 ณ โรงเรียนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยฯ บ้านศรีถาวรพนา ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร (เสื้อขาว)พรศิลป์ พันธ์วงศ์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว   

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال