สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด PW

            นายประเวช สุขพอดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW) การจัดการเชิงกลยุทธ์ ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ เพื่อเป็นทิศทางการพัฒนาส่งเสริมด้านการเกษตรของจังหวัดมุกดาหาร 4 ปีข้างหน้า ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2554 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนดิ์ โฮเทล

นายประเวช สุขพอดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว         

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال