การประชุมศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

            นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนจังหวัดมุกดาหาร โครงการการจัดการเพลี้ยแป้ง ปี 2554 ประกอบด้วย ประธานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในท้องที่ที่รับผิดชอบ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร

นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร-ประธาน


พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว   

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال