การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)

            จังหวัดมุกดาหาร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW) ดำเนินการกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์งานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดมุกดาหาร โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายประเวช สุขพอดี) เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา วิทยากรจากฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ, KM Team สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเต็ล จังหวัดมุกดาหาร

ประธาน นายประเวช สุขพอดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร 
นายบรรจง ร่วมสุข หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
นายวัลลภ อุ่นจิตรพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จังหวัดมุกดาหาร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ของจังหวัดมุกดาหาร
นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال